guvenlik-egitimi

VIP EĞİTİM 
• Dikkat tanıma ve teşhis
• Kontrol ve aramalar
• Patlayıcı maddelere karşı alınacak tedbirler
• Konferasta koruma
• Yaya yakın koruma teknikleri
• Yaya yakın koruma düzenleri
• Kürsü ve sahne koruma
• Terörizm ve suikastler
• Asansörde koruma
• Fuar güvenliği
• Ziyaretçi kabulü, konuşma ve basın toplantısaında koruma
• İntikal öncesi ve intikal öncesi alınacak tedbirler
• Defilede koruma
• Merdivenlerde koruma
• Alışverişte koruma
• Konvoy halinde ve tek araçlı intikallerde koruma
• İşyerinde koruma
• Sportif faaliyetlerde koruma
• Savunma ve saldırı sürücülüğü
• Hava yolu ve seyehatlerde koruma
• Makam araç şöförü ve koruma araç şöförünün eğitimi
• Konut koruması ve alınacak tedbirler
• Konutların fiziki güvenlik sistemleri
• Demiryolu ile seyehatlerde koruma
• Denizyolu ile seyehatlerde koruma
• Otelde koruma ve otel güvenliği
• Yakın savunma eğitimi
• İlk yardım eğitimi
• Protokol ve görgü kuralları
• İleri atış teknikleri eğitimi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

• Nokta ve kontrol hizmetleri
• Giriş çıkış kontrol yöntemleri
• Toplumsal olaylarda etkili müdahele
• Kılık kıyafet teçhizat taşıma ve kullanma
• Yazışmalar, tutanaklar ve raporlar
• Olay yeri suç ve delillerini koruma
• Gözlem
• Disiplin
• Devriye hizmetleri
• Önleme noktası
• Toplumsal olaylarda ve kalabalık yönetiminde etkili iletişim ve müdahale
• Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma vb. konularda ilk tedbir ve müdahaleler
• Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine haber verme
• Görev alanı içinde işlenmiş suçlara müdahale tarzı