Software & Hi-Tech

Furkan Özel Güvenlik olarak, 5188 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik esasına bağlı kalarak, güvenlik hizmetinin gereği ve talepler üzerine şahısların, enerji nakil hatlarının, barajların, termik santrallerin, petrol ve doğal gaz boru hatlarının, bankaların, eğitim merkezlerinin, hastanelerin, spor müsabakalarının, konserlerin, kamu ve özel sektörlere ait iş yerlerinin ne tarz bir tehdite maruz kalabileceği ve güvenliğe yönelik tehditlerin neler olabileceği ve nasıl güvenliğin sağlanacağı konusunda danışmanlık ve risk değerlendirme hizmeti vermektedir.

Özel Güvenlik Birimi Kuruluş Hizmetleri

Yasalara hükümlerine göre özel güvenlik kuruluş izinlerinin ve geçiçi izinlerin alınması, kuruluş sonrası mevzuata göre takibinin yapılması, birim için proseslerin oluşturulması ve personel seçim destekleri.

Faaliyet İzni Bulunan Birim Hizmetleri

Görev alanlarında risk analizi ve değerlendirmelerini yapmak, risk önceliklerini tespit ederek risk haritası çıkarmak, risk azaltıcı tedbirler almak ve hassas günler takvimi oluşturmak, koruma planlarını hazırlamak ve güncel tutmak.

Denetim ve Kontrol Hizmetleri

Birimleri yasal denetime hazır hale getirmek, denetim ve görev sürekliliği prosüdürü oluşturma, fiziki denetimler, denetimler sonucu analiz yeni stratejiler belirleme, denetim istatistikleri oluşturma, emirlerin uygulanırlık kontrolü, uygulamalı senaryolar testler ve tatbikatlar.

Elektronik Güvenlik Etkinlikleri ve Fizibilite Hizmetleri

Güvenlik sistemleri stratejisi belirleme, ihtiyaç ve maliyet analizi, haberleşme kodları oluşturma,komuta kontrol merkezi kurulumu, giriş çıkış ve mal kabul kontrol uygulamaları.

İç Önlemler Hizmeti

Birim içi suistimaller ve korunma tedbirleri, suçlara karşı önleme tedbirleri, gizlilik derecelendirilmesi, kritik birim çalışanları referans araştırması.

Genel Güvenlik ve Ön Tehdit Algılamaları

Çevre emniyeti,sızma ve sabotajlara karşı önlemler paketi, bireysel, toplumsal olay, grev ve lokavt eylemleri,iç karışıklık ve doğal afetlere hazırlık planları, bombalı şahıs/araç/paket ve eylemlerine karşı hareket planları, hırsızlık ve soygunlara karşı duyarlılık arttırıcı eylem planları, olay yeri koruma talimatları.

Eğitim ve Diğer Hizmetler

Hizmet içi eğitim,mevzuat bilgisi, meslek etik kuralları, kurum kültürü tanıtım, oryantasyon ve rotasyon eğitimleri, iş akış ve iç prosüdürler eğitimleri, adap kuralları ve protokol bilgisi, etkili iletişim ve öfke kontrolü, personel performansını tetikleme, trafik düzenlemesi ve alternatif güzergah tayinleri.